Voieåsen, 4623 Kristiansand, Norway

+4798653626

©2018 by Heida.is Photograper. Proudly created with Wix.com

Bildene er beskyttet i henhold til åndsverkloven

Bildene er for privat, ikke-kommersiell, bruk. Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum o.l.), samt eventuelt bilde i avis/nettavis, skal fotografen krediteres på følgende måte: « HEIDA.IS FOTOGRAF ».

 

Ved bruk av en tredjepart skal det være godkjent av fotografen.

Bilder kan ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke.

– Fotografen forbeholder seg retten til å bruke bilder i egen markedsføring, sosiale medier og i eventuell deltakelse i konkurranser. Dette er standard praksis blant fotografer, men jeg gir kunder mulighet til å gi beskjed om det er spesifikke bilder dere ikke ønsker publisert.